Inspiration

Finns även mycket insperation på Makeblocks OpenLab sida ->

Se även våran YouTube sida samt GitHub för mer inspiration.

 

Display som visar distansmätning

Objekt detekterat av ultraljudssensor visas avståndet på en display

Innehåller

Läs mer här ->

 

Smart fläkt

När ett objekt närmar sig ultraljudssensorn kommer fläkten öka hastigheten.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Romantisk himmel

Håll din hand över ljussensorn för att skapa den romantiska himlen

Innehåller

s mer här ->

Automatisk fiskmatare

Ett servo vrider en platsflaska för att förse fiskar med mat efter en given tid från användaren.

En 7-segmentsdisplay visar hur lång tid det är kvar till nästa matning.

Innehåller

Läs mer här ->

Simulering av trafikljus

En RGB-LED visar när det är grönt eller rött ljus. Vid grönt ljus fälls bommen upp och man kan passera. Vid rött ljus fälls bommen ner. 7-segmentsdisplayen visar hur lång tid det är tills ljuset ändras.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Kylmaskin

Använder en potentiometer för att ställa in önskad temperatur som även visas på en 7-segmentsdisplay. . Är drycken varmare än inställd temperatur, kyler fläkten tills drycken fått önskad temperatur.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Timingspel

Spel där man ska dra en joystick åt det håll som dioden visar på Me RGB-LED-modulen. Drar man åt rätt håll tillräckligt snabbt, piper basmodulen samt att en 7-segmentsdisplay räknar upp antal poäng.

Innehåller

Läs mer här ->

Bluetooth styrning

Använd en smartphone eller en surfplatta för att styra dioderna på RGB-modulen samt hastigheten på fläktmotorn. Den visar även klockan på en 7-segmentsdisplay med Makeblock applikationen.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Bubbelmaskin

När rörelsesensorn detekterar rörelser, kommer armen, som är nedstucken i en kopp med såpbubbelvatten, åka upp. En fläkt startar och börjar blåsa bubblor. 

Innehåller

Läs mer här ->

 

Balanserande bollrobot 

Roboten har i uppgift att balansera bollen så att den hamnar på mitten av robotarmen. Flyttar sig bollen kommer roboten höja eller sänka sin arm för att åter få bollen på mitten. 

Innehåller

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en XY-plotter

Steg för steg instruktion hur man bygger en XY-plotter som kan styras från en Android App.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en DELTA robot

Steg för steg instruktion hur man bygger en DELTA robot.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en robotarm

Steg för steg instruktion hur man bygger en robotarm.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en Wall-E robot

Steg för steg instruktion hur man bygger en Wall-E robot.

Läs mer här ->

 

Spela musik med en Makeblock robot

Steg för steg instruktion hur man bygger en robot som skan spela musik.

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en stor robottank

Steg för steg instruktion hur man bygger en stor robottank.

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en självbalanserande robot

Steg för steg instruktion hur man bygger en självbalanserande robot.

Innehåller

 

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en hög hastighets bollskjutare

Steg för steg instruktion hur man bygger en hög hastighets bollskjutare.

Innehåller

Läs mer här ->

 

Hur man styr sin mBot med en trådlös joystick

Steg för steg instruktion hur man styr sin mBot med en trådlös joystick.

Innehåller

 

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en klo kran maskin

Steg för steg instruktion hur man bygger en klo kran maskin.

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en robot som kan spela Tower of Hanoi

Steg för steg instruktion hur man bygger en robot som kan spela Tower of Hanoi.

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en trehjulig robot

Steg för steg instruktion hur man bygger en trehjulig robot.

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en hastighetsmätare för hjul

Steg för steg instruktion hur man bygger en egen hastighetsmätare för hjul.

Läs mer här ->

 

Hur man bygger en mDrawBot Spider robot

Steg för steg instruktion hur man bygger en mDrawBot Spider robot.

Läs mer här ->

Hur man bygger en mDrawBot mScara robot

Steg för steg instruktion hur man byggeer en mDrawBot mScare robot.

Läs mer här ->

Hur man bygger ett automatiskt fotograferingssystem

Steg för steg instruktion hur man bygger ett automatiskt fotograferingssystem.

Läs mer här ->

Hur man bygger en boll uppsamlings robot

Steg för steg instruktion hur man bygger en boll uppsamlings robot.

Läs mer här ->